Verkeersschool Louana
OPENINGSTIJDEN KANTOOR: Maandag tot en met Woensdag van 10:00 tot 19:00, Donderdag & Vrijdag alleen op afspraak 0316-528454

Nieuws

Het laatste nieuws rondom rijlessen, verkeersregels en verkeersschool Louana.

Het laatste nieuws rondom rijlessen, verkeersregels en verkeersschool Louana.

Nieuws

Nieuws

Vacature

"Wij hebben het best wel druk"

 

Daarom zijn wij op zoek naar een voltijd of deeltijd

 

Rijinstructeur of rijinstructrice

 

 

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van leerlingen voor het rijbewijs B.

 

Wij vragen:

-          een geldig instructeurscertificaat B of bijna afgeronde opleiding;

-          goede communicatieve vaardigheden;

-          goede beheersing van de Nederlandse taal;

-          geen 9 tot 5 mentaliteit;

 

Wij bieden:

-          loondienst met een vast dienstverband bij goed functioneren;

-          marktconforme salariëring;

-          een prettige werksfeer;

-          grote zelfstandigheid;

 

Spreekt dit je aan, stuur dan je sollicitatie naar: Louana Rijopleidingen, Tav Ronald Visser,

Didamseweg 86, 6901 JT Zevenaar of mail naar: info@louana.nl

Nieuwe auto's

MINI De nieuwe lesauto's.

Louana Rijopleidingen is de lesauto's weer aan het vervangen. De Renault Clio maakt plaats voor de MINI.

De eerste 8 mini's rijden ondertussen rond.

Theorie-examen

Veranderingen theorie-examen per 01-07-2017

Het CBR heeft per 01-07-2017 de manier van afnemen van het theorie-examen veranderd. In het verleden was het zo, dat je per vraag een tijdsbalk had die de maximale antwoordtijd per vraag aangaf. Nu heb je alleen nog een klokje voor de complete examentijd lopen. Bij auto blijft bij het onderdeel gevaarherkenning wel een tijdsbalk per vraag. Deze loopt 8 seconden en zodra gevaarherkenning is afgelopen, komt het klokje met de complete examentijd voor het onderdeel regelgeving en inzicht. Verder kun je door het examen bladeren. Weet je een vraag niet kun je deze markeren en later beantwoorden. Ben je bezig met een vraag en bedenk je dat de vorige vraag toch een ander antwoord moest zijn, kun je gewoon weer terug om je antwoord te wijzigen.

Snelheid op autosnelwegen

Maximumsnelheid iedere kilometer op hectometerbordje

(Als er onder de snelheid een tijdsaanduiding staat, betekent dit dat buiten deze tijden op dit traject 130 kilometer per uur mag worden gereden)

Om verwarring over de maximumsnelheid op autosnelwegen te voorkomen, worden per 1 juni de hectometerbordjes op de hele kilometer voorzien van een snelheidsaanduiding. Bij snelwegen met drie of meer rijstroken worden de paaltjes ook links van de weg voorzien van het geldende maximum. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laten weten.

De uitrol van de wijziging van de bordjes zal stapsgewijs plaatsvinden. In de eerste instantie worden de bordjes langs de A1, A2, A4, A12 en A15 aangepast. Dat is samen 24 procent van het wegennet. Vanaf de zomer tot het einde van dit jaar worden de overige snelwegen van aangepaste hectometerbordjes voorzien.

Hectometerbordjes

Op de spitsstrooktrajecten worden de hectometerbordjes niet aangepast, zo heeft minister Schultz daarnaast besloten. Dit omdat de snelheid daar frequent met kantelwalsborden wordt aangegeven, zo is de redenatie.

De minister liet eerder al Rijkswaterstaat verschillende opties uitwerken om de aanduiding van maximumsnelheden langs de weg te verbeteren. “De verschillende opties heb ik gewogen aan de hand van onder andere de criteria ‘eenduidig voor de weggebruiker’ en ‘gebruik van bewezen technieken’, aldus de minister in haar brief aan de Tweede Kamer.

Kosten

Minister Schultz schat dat het aanpassen van de bordjes circa 2,3 miljoen euro gaat kosten. Ze verwacht de kosten te kunnen dekken met de gereserveerde middelen voor de invoering van 130 km/h.

Nieuwe lesauto`s

Louana Rijopleidingen heeft acht nieuwe lesauto`s ter beschikking.

Renault Clio, met eco motor, de schoonste diesel die nu te koop is in zijn klasse.

Deze auto`s zijn niet alleen leuk om te zien maar rijden ook nog eens super lekker!

Een reactie van een leerling: ``Vandaag heb ik rijles gehad in een spiksplinter nieuwe Renault Clio, zó nieuw zelfs, dat de naam Louana nog niet op het dakbord stond, dus incognito! Fijne auto, grts Romy``

 

130 Kilometer per uur op de autosnelwegen

130 km per uur vanaf  01 september 2012 de nieuwe norm!

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verhoogt per 1 september 2012 de maximumsnelheid op de autosnelwegen naar 130 kilometer per uur. Kortom: “Sneller waar het kan, langzamer waar het moet.” Als ergens een lagere snelheid geldt, is dat altijd met een reden: bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de geluidsnormen of de verkeersveiligheid. Verder wordt aandacht gevraagd voor dynamische maximumsnelheden, waarbij op een aantal wegen ‘s avonds en ‘s nachts 130 km/h kan worden gereden en overdag niet.

130 vanaf september 2012

Per 1 september 2012 wordt de maximumsnelheid van 130 km/h de norm op Nederlandse autosnelwegen. Deze nieuwe maximumsnelheid geldt dan op 48% van de autosnelwegen, waarvan de gehele dag op 32% van de autosnelwegen en in de avond en nacht op 16% van de autosnelwegen. Deze 48% zijn inclusief 5% trajecten waarvoor tot voor kort nog een voorbehoud gold vanwege natuuronderzoek.

Tot begin 2015 komt hier 6% bij, na uitvoering van de maatregelen voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid.

80-km-zones naar 100 km/uur

Daarnaast gaat in juli 2012 op drie van de vijf 80-km-zones bij de grote steden (A10 West, A12 Voorburg en A13 Rotterdam Overschie) de snelheid weer omhoog naar 100 km per uur. Dit is mogelijk omdat de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Ook blijkt uit eerdere evaluaties dat 80 kilometer kan leiden tot een slechtere doorstroming van het verkeer.

Op de A20 bij Rotterdam wordt de maximumsnelheid in de randen van de spits verhoogd naar 100 km/h om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Tussen de spitsen en ’s nachts blijft de maximumsnelheid 80 km/h. Daarnaast worden zowel langs de Noord- als Zuidbaan A20 (tussen knooppunt Kleinpolderplein en de aansluiting Rotterdam Centrum) schermen gerealiseerd.

Verkeerbesluiten

De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe maximumsnelheid. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wordt aangepast zodat niet langer 120 km/u maar 130 km/u het uitgangspunt voor de autosnelwegen in Nederland wordt. Voor de wegen waar 130 km/u niet (of niet de hele dag) mogelijk is, neemt de minister nieuwe verkeersbesluiten. Deze liggen vanaf 28 juni zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat.

Derde EU-richtlijn rijbewijzen

Derde Rijbewijsrichtlijn

Wat verandert er en wanneer?

De verwachte ingangsdatum van de derde rijbewijsrichtlijn is 19 januari 2013. Er komen nieuwe rijbewijscategorieën voor de motor, vrachtauto en bus en voor een aantal bestaande rijbewijscategorieën zullen er aanpassingen komen. Iedereen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs heeft, behoudt zijn of haar rechten. Voor deze rijbewijshouders gelden de veranderingen dus niet. Hierna beschrijven we in het kort de veranderingen per rijbewijscategorie.

Rijbewijscategorie AM (Algemeen en Examens)

De invoering van de derde rijbewijsrichtlijn (naar verwachting op 19 januari 2013) zal geen gevolgen hebben voor het bromfietsrijbewijs in Nederland.

Rijbewijscategorie A (motoren en driewielers)

Afhankelijk van de zwaarte van de motor, wordt deze categorie opgedeeld in A1, A2 en A. A1 kan behaald worden vanaf 18 jaar. Wanneer de bestuurder ten minste 2 jaar in het bezit is van rijbewijs A1, kan categorie A2 behaald worden vanaf 20 jaar door overnieuw praktijkexamen af te leggen voor A2. Wanneer de bestuurder ten minste 2 jaar in het bezit is van rijbewijs A2, kan categorie A behaald worden vanaf 22 jaar door overnieuw praktijkexamen af te leggen voor A. De bestuurder kan voor categorie A rechtstreeks examen doen vanaf de leeftijd van 24 jaar.

Rijbewijscategorieën B (personenauto)

Deze categorie blijft grotendeels hetzelfde als voorheen.

Rijbewijscategorie C (vrachtauto)

Voor vrachtauto’s komt er een lichte en zware categorie. Naast de categorie C komt er een categorie C1. Met een rijbewijs uit de categorie C1 kunnen chauffeurs rijden in een voertuig met een toegestane maximum massa tussen de 3500 kg en 7500 kg. Voor dit rijbewijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor rijbewijscategorie C geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. Is de bestuurder in het bezit van de code vakbekwaamheid (code 95) dan kan hij vanaf 18 jaar zijn examen doen. Het bezit van het rijbewijs C geeft automatisch recht op de categorie C1.

Geldigheidsduur rijbewijs en code 95

De geldigheidsduur van categorie C (C1 en C) is vanaf de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn 5 jaar inclusief medische verklaring. Dit betekent dat een chauffeur om de 5 jaar een medische keuring moet laten doen i.p.v. om de 10 jaar. Als een chauffeur zijn rijbewijs vernieuwt na 19 januari 2013 krijgt hij een rijbewijsdocument dat 5 jaar geldig is voor die categorieën. Hiermee is de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk aan de geldigheid van code 95. Deze code is een aantekening op het rijbewijs, die aangeeft dat de chauffeur vakbekwaam is. Alle beroepschauffeurs in het goederenvervoer of personenvervoer zijn verplicht om deze code op het rijbewijs te hebben.

Het moment waarop het rijbewijs verloopt, loopt niet altijd synchroon met het moment waarop de vakbekwaamheid verlengd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de afrondingsdatum van nascholing en de beperkte geldigheidsduur van het rijbewijs om medische redenen. Om de momenten waarop het rijbewijs en de vakbekwaamheid verlengd moeten worden, zoveel mogelijk gelijktijdig te laten vallen, zal CCV een adviestool ontwikkelen. Aan de hand van deze tool kunnen chauffeurs nagaan wat het beste moment is voor de omwisseling van het rijbewijsdocument in relatie tot de geldigheid van de vakbekwaamheid.

Rijbewijscategorieën D

Naast categorie D komt er een nieuwe categorie D1. Met een rijbewijs van de categorie D1 mogen maximaal 16 personen, exclusief de chauffeur, vervoerd worden. Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer de bestuurder code 95 heeft, kan hij zijn rijbewijs D1 vanaf 18 jaar halen. Voor rijbewijscategorie D geldt een minimum leeftijd van 24 jaar. Met de code 95 kan een bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie D vanaf 21 jaar halen. Vanaf de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn wordt de geldigheidsduur voor het rijbewijs in de categorie D (D1 en D) 5 jaar.

Rijbewijscategorie E (aanhangwagen) achter B

Een aanhangwagen met een maximaal toegestaan gewicht van 750 kilo of lichter mag altijd met rijbewijs B worden getrokken. (Dit zijn aanhangwagens zonder eigen kenteken.)

Verder mag met alleen het B rijbewijs een aanhangwagen worden getrokken die zwaarder is als 750 kilo als het maximaal toegestaan gewicht van de combinatie (auto & aanhangwagen) niet meer bedraagt dan 3500 kilo. Hierbij moet wel worden gecontroleerd of de auto het specifieke gewicht van de aanhangwagen mag trekken. (Zie kentekenbewijs auto.)

In de categorie E bij B mag de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger zwaarder zijn dan 750 kilo, echter niet meer bedragen dan 3500 kg. Hierbij moet wel worden gecontroleerd of de auto het specifieke gewicht van de aanhangwagen mag trekken. (Zie kentekenbewijs auto.)

NB: afhankelijk van de reactie van de Europese Commissie kan deze tekst nog worden aangepast.

Begin vanaf 16,5 jaar met autorijles bij Louana Rijopleidingen B.V.

Minister Schultz van Haegen heeft de wet aangepast waardoor je per 01-11-2011 vanaf 16,5 jaar autorijles mag volgen

Wat betekent dit?

Vanaf 01-11-2011 mag je vanaf 16 jaar een theorie-examen afleggen en de uitslag is dan 18 maanden geldig. Verder mag er rijles genomen worden vanaf 16,5 jaar. Jongeren, die op of na 01-11-2011 de leeftijd van 17 jaar bereiken, mogen een praktijkexamen afleggen, terwijl ze nog 17 jaar zijn en ze mogen een TTT afleggen vanaf de datum dat ze 16,5 jaar zijn.

Jongeren, die op 01-11-2011 al 17 zijn, kunnen wel beginnen met rijlessen en mogen al wel een theorie-examen afleggen, maar zij moeten echter tot hun 18de verjaardag wachten om een TTT of een  praktijkexamen bij het CBR te mogen doen. Dit is gedaan om een te grote toeloop van examens bij het CBR te voorkomen.

Na het slagen voor het praktijkexamen mogen de jongeren die nog 17 zijn tot hun 18de verjaardag alleen maar autorijden met een begeleider naast zich. Die begeleider moet op hun begeleiderspas staan. Voor deze pas mogen ze maximaal 5 personen opgeven, die aan een aantal eisen moeten voldoen. Zo moet de begeleider minimaal 5 jaar het rijbewijs B hebben en tenminste 27 jaar oud zijn. De Proef met Begeleid Rijden gaat minimaal 6 jaar duren. Deze periode is volgens de minister nodig om de effecten van Begeleid Rijden op de verkeersveiligheid goed in kaart te kunnen brengen. Daarvoor moeten nog wel wijzigingen worden aangebracht in de verkeerswetgeving.

 

Vanaf 01-11-2011 kunnen de deelnemers aan de proef (2toDrive) de begeleiderspas aanvragen via www.2todrive.nl, de speciale website die het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld in samenwerking met jongerenorganisatie TeamAlert. Als alles akkoord is, krijgen zij binnen 10 werkdagen van de RDW een begeleiderspas thuisgestuurd. Pas na registratie van deze pas kan het rijbewijs worden aangevraagd.

Bel nu Louana Rijopleidingen BV om gebruik te maken van deze nieuwe regeling en start met je lessen!

Opgeven kan ook via het contactformulier op deze site!

Theoriecertificaat vanaf nu 1,5 jaar geldig!

Vanaf nu is het theoriecertificaat 1,5 jaar geldig, dit was 1 jaar.
Deze regel is ingevoerd met terugwerkende kracht voor
alle theoriecertificaten (auto, motor & bromfiets)
die behaald zijn op of na 01-05-2010.

Leerlingen van wie het theoriecertificaat onlangs is verlopen, kunnen sinds 13 oktober toch praktijkexamen doen voor de auto, motor of bromfiets. Zij hoeven tot anderhalf jaar na afgifte geen herexamen te doen. Met de ministeriële aankondiging over 2toDrive (Begeleid Rijden) op 13 oktober 2011 is de geldigheid van de reeds behaalde theoriecertificaten met terugwerkende kracht verlengd naar anderhalf jaar, zo meldt het CBR.

Minimumleeftijd theorie-examen bromfiets naar 15,5 jaar

DEN HAAG – Jongeren kunnen vanaf 15 juni 2011 op 15,5-jarige leeftijd theorie-examen voor het bromfietsrijbewijs afleggen bij het CBR. Op verzoek van de hele rijschoolbranche heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) besloten de  minimumleeftijd van 16 naar 15,5 jaar te verlagen. 

De minimale leeftijd voor het praktijkexamen is en blijft 16 jaar. Met de verlaging van de theorie leeftijd naar 15,5 jaar, krijgen jongeren een half jaar de tijd om te slagen voor hun theorie-examen. Hierdoor kunnen de praktijkexamens beter worden gepland.

Sinds de invoering van het bromfiets praktijkexamen, is verlaging van de leeftijd voor het theorie-examen bromfiets een vurige wens van de rijschoolbranche.

In de oude situatie reserveerden jongeren op of zo snel mogelijk na hun 16de verjaardag het theorie-examen. Met het reserveren van hun praktijkexamen moesten ze wachten. Dit om te voorkomen dat het gereserveerde en betaalde praktijkexamen niet kon doorgaan door onverhoopt zakken voor hun theorie-examen. Als ze waren geslaagd voor het theorie-examen, reserveerden ze hun praktijkexamen. Daar staat gemiddeld een wachttijd voor van 1 maand.

In de nieuwe situatie hebben jongeren een half jaar de tijd het theorie-examen te halen. Zodra ze zijn geslaagd, kunnen ze het praktijkexamen reserveren op of zo kort mogelijk na hun 16de verjaardag.

Faalangstexamen definitief van start

Kandidaten met faalangst kunnen vanaf heden een speciaal praktijkexamen, het faalangstexamen, afleggen. Een uitgebreide proef, die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden, leverde positieve resultaten op.

De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het praktijkexamen. Vandaar dat de minister heeft besloten om het examen definitief en landelijk in te voeren.

Het examen is speciaal afgestemd op mensen met een meer of mindere mate van faalangst. Het gaat om kandidaten, waarbij door die angst, het normale denken en functioneren geblokkeerd kunnen worden. Meer dan door een normale spanning bij een examen.

De kandidaat met faalangst kan daardoor tijdens het examen niet laten zien wat hij in huis heeft. Door de speciale aanpak tijdens het faalangstexamen kan de kandidaat dat wel laten zien. Het faalangstexamen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het reguliere auto praktijkexamen.

De extra tijd wordt door een speciaal geselecteerde en getrainde examinator benut om de kandidaat extra op zijn gemak te stellen en voor te bereiden op de rit. Als de druk te hoog oploopt heeft de kandidaat ook de ruimte om tijdens het examen een time-out te nemen. Het examen is niet gemakkelijker dan een regulier auto praktijkexamen.

De norm om te slagen is hetzelfde. De kandidaat met faalangst moet tijdens dit examen, net als alle andere kandidaten, ook laten zien dat hij in staat is om veilig en verantwoord aan het verkeer deel te kunnen nemen.

De proef met het faalangstexamen werd gehouden onder ruim 2500 praktijkexamenkandidaten. Uit de evaluatie van de proef bleek dat ruim 80% van de kandidaten, die zich hadden aangemeld voor het faalangstexamen, ook inderdaad faalangst hebben. Zij gaven aan bij het faalangstexamen baat te hebben. Kandidaten kunnen in overleg met hun rijinstructeur een faalangstexamen aanvragen.

© Verkeersschool Louana | Webdesign & CMS : DO-IT Online | Voorwaarden
© Verkeersschool Louana | Webdesign & CMS : DO-IT Online | Voorwaarden